Bildeoppgave: Vishnu hviler på slange med Lakshmi ved føttene

 

Foto: UB-KPA/AOP

 

Dette er en framstilling fra en kjent hinduisk skapelsesmyte. I perioden mellom de ulike verdensmanifestasjonene ligger guden Vishnu på verdenshavet hvilende på slangen Shesha. Ved Vishnus føtter sitter kona Lakshmi. Kroppen til Vishnu er mørk blå. I de fire armene sine holder han fire ulike attributter: et hjul (chakra), en konkylie, en lotusblomst og et kongesepter. Se på bildet og svar på spørsmål. (se også side 184 i læreboka).

  1. Gi en konkret beskrivelse av det du ser på bildet.
  2. Hvilke assosiasjoner får du?
  3. Framstillingen av Vishnu har en rekke symboler. Prøv å finne ut og reflektere over hva kroppsfargen og det han holder i hendene kan symbolisere. Hvilke andre egenskaper forbindes med Vishnu? (Se side 184 i læreboka).
  4. Gudinnen Lakshmi representerer Vishnus feminine side. Hva kjennetegner henne? Hvilket inntrykk gir bildet av forholdet mellom Lakshmi og Vishnu?
  5. I hinduismen tror man at Vishnu er den som opprettholder verdensordenen ved å stige ned i verden når verden trenger hjelp. Disse nedstigningene kan både være dyr og mennesker hvor den mest kjente er Krishna. Finn mer ut om kjennetegn på Vishnus avatarer og hva som kjennetegner retningen vishnuismen. (Se lærebok side 184, 186).
  6. På bakgrunn av det du nå vet – hvordan vil du si at bildet uttrykker noe helt sentralt i hinduismen?
  7. Sammenlign det hinduiske synet på Gud og guder med synet på Gud kristendommen.

 

Cappelen Damm