Filmoppgave: Tempelet

Foto: EBEBI denne filmen (varighet 3:15) møter vi Thinesh som er norsk hindu med bakgrunn fra Sri Lanka og bor i Bergen. Han forteller her om sitt forhold til tempelet og det å være hindu. Vi ser bilder fra hindutempelet i Bergen, Bergen Hindu Sabha. Filmen er en del av nettprosjektet ”Møtepunkt himmel og jord” som er etablert i regi av Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Ansvarlig for filmproduksjonen er Flimmer Film, Bergen.

Se filmen og svar på spørsmål. Se også side 178 og 179 i læreboka.

  1. Hva foregår i filmen? Hvilket inntrykk får du av tempelet?
  2. Hvordan blir tempelet beskrevet av Thinesh og hvorfor er det så viktig for ham å gå i tempelet? Sier han noe mer om hvordan han lever som hindu?
  3. Thinesh sier at familien hans har valgt guden Ganesha. Hvilke egenskaper har guden Ganesha? Hvilke av de tre teistiske retningene kan tilbedelse av Ganesh knyttes til?

(se side 185 – 187 i lærebok)

  1. Hvordan beskriver Thinesh sin identitet som nordmann og hindu?
  2. Sammenlign det som skjer i tempelet med gudstilbedelse i en kirke eller en moské.

Nettressurser

Cappelen Damm