Lydoppgave: Bhajans

Foto: cbenjasuwan/Thinkstock/Getty Imagescbenjasuwan/Thinkstock/Getty ImagesÅ synge bhajans er gjerne knyttet til tilbedelse av gudene i templene, men er også vanlig å utføre andre steder. I en bhajan synger man til den guden som tilbes og det er vanlig med gjentagelser av gudens navn og gode egenskaper. Flere deltar i sangen, og som regel er det en forsanger og en forsamling som gjentar og synger med på refrenget. De fleste gudene har sanger tilegnet seg. Bhajans er gjerne tilknyttet tilbedelsens vei.

Denne sangen, Prabho Ganapathe, framføres i forbindelse med tilbedelse av guden Ganesha. Hør på sangen (lydspor 4) og svar på spørsmål.

  1. Hvordan var det å lytte til sangen? Hvordan tror du det kjennes å delta – å gjenta et vers med hyllest til guden igjen og igjen?
  2. Hvilke av religionens syv dimensjoner kan trekkes inn her? Hvordan? (Se s. 23 i læreboka)
  3. Finn ut mer om guden Ganesha og tilbedelse av guden Ganesha.
  4. Hva kjennetegner tilbedelsens vei (se side 172 i læreboka) og hvordan er bhajans en viktig del av denne veien?
  5. Har det å synge bhajans noen fellestrekk med kristen salmesang? Sammenlign.

Nettressurser

Cappelen Damm