Lydoppgave: Gayatri-mantraet

Foto: Maxim Krasnov/Thinkstock/Getty ImagesFoto: Maxim Krasnov/Thinkstock/Getty ImagesI hinduismen er resitering av mantraer er en viktig del av det religiøse livet. Et mantra er et ord på sanskrit som hinduene tror har en spesiell kraft og mulighet til å påvirke sinnet. Et av de mest kjente mantraer i hinduismen er Gayatri – mantraet. Dette mantraet kommer fra Rig Veda (3.62.10) som er den eldste hellige teksten i hinduismen. Mantraer brukes gjerne i forbindelse med meditasjon eller i tilknytning til andre ritualer.

Dette lydklippet (varighet: 2:30) er en variasjon over Gayatrimantraet og henvender seg til guden Ganesha. Det kan transkriberes slik: Tat purushaaya vidmahe / Vakratundaaya dheemahi / Tanno dhanti prachodayaat. Betydningen er: "Vi hengir våre tanker til Den Høyeste / Vi mediterer på Ham som har krummet snabel / Må den (eller Han) med støttenner lede oss på den rette vei!" Inspillingen av mantraet og informasjon er hentet fra nettstedet «Religionenes musikk på Internett» av Geir Winje og Jon Skarpeid.

Hør på mantraet (lydspor 1) og svar på spørsmål.

  1. Hvordan oppleves det å lytte til mantraet? Er det en melodi? Hører du noen instrumenter?
  2. Se på betydningen av mantraet. Hva bes det om her? Hva kan ”veien” være et bilde på?
  3. Hvilke av religionens syv dimensjoner kan trekkes inn her? Hvordan? (Les om dimensjonene på side 23 i lærebok).
  4. I hinduismen er det tre veier til frigjøring; handlingens vei, erkjennelsens vei og tilbedelsens vei. Finn mer ut om disse veiene (se side 172 i læreboka). Hvordan kan resitasjon knyttes knyttes til frigjøring i de ulike veiene?
  5. Sammenlign innholdet i dette mantraet med åpningsbønnen i islam (se side 346 i lærebok). Bruk det du finner til å reflektere over likheter og forskjeller mellom de to religionene.

Nettressurser

Cappelen Damm