Tekstoppgave: Gud som kvinne

Foto: Vingeran/Thinkstock/Getty Images

I hinduismen viser Gud seg både som mann og kvinne. Hinduer som har en gudinne som sin hovedgud, tilhører en retning som kalles shaktismen. I denne retningen mener man at alle gudinner kommer fra én stor hovedgudinne, Mahadevi. I 2007 kom professor Knut A. Jacobsen med boka Hyllest til gudinnen. Her presenterer han en av hinduismens mest sentrale gudinnetekster, Devi Mahatmya. I den forbindelse ble han intervjuet på forskning.no. Les om gudinner i hinduismen og ulike retninger på s. 185-187 i I samme verden, les intervjuet (se lenke under) og løs oppgavene.

Oppgaver:

  1. Gjør kort rede for utbredelse av gudinnedyrkelse i India, slik Knut A. Jacobsen beskriver den.
  2. I hinduismen tenker man at guddommelighet eksisterer på ulike nivåer. Hvordan forklarer Jacobsen dette?
  3. Gi en beskrivelse av gudinnene Durga og Kali. Hvorfor betraktes disse som ganske skremmende gudinner?
  4. Det finnes også andre gudinner som gjerne blir sett på som vennlige og snille. Hva kjennetegner disse gudinnene?
  5. Er det en sammenheng mellom gudinnedyrkelse i India og kvinners posisjon i det indiske samfunnet?
  6. Kvinneskikkelser har også en mer eller mindre framskutt plass i det religiøse livet i andre religioner. Velg en religion og sammenlign med hinduismen.

Nettressurser

Cappelen Damm