Lytteoppgave: Buddhistmunker resiterer fra hellige tekster

I buddhismen er det en lang tradisjon for å resitere fra de hellige tekstene. Før de første tekstene ble skrevet ned, ble de i flere hundre år husket gjennom resitering. I dette lydklippet (varighet: 3 min.) hører vi munker på Sri Lanka resitere på det gamle språket pali fra Rathana Sutta (Juveltalen), som regnes som en av de eldste tekstene i Tipitaka (de tre kurvene). Teksten er knyttet til historien om at Buddha hjalp innbyggere i byen Vesali som var rammet av sult og sykdom.

Les mer om denne historien under spørsmålene, les om tekster i buddhismen på s. 204-205 i læreboka.

Gå så til 2. resitasjon av hellig tekst - Sri Lanka, lenke under. Les teksten og hør lydopptaket.

(Lenken under er en del av en stor undervisningsressurs om musikk og lyd i religionene utarbeidet av Jon Skarpeid og Geir Winje.)

Oppgaver:

  1. Prøv å beskrive hva du hører her og hvordan det er å lytte til dette. Hva er en resitasjon til forskjell fra å lese vanlig og å synge en sang, ut fra dette opptaket?
  2. Hva kan en slik resitasjon ha til felles med meditasjon? (Se side 207 i læreboka og teksten skrevet til lydopptaket).
  3. I buddhismen kan det være vel så viktig å høre tekstene resitert på et gammel språk man kanskje ikke forstår, -som å lese tekstene selv. Hvorfor er det slik? (Se læreboka).
  4. Hva forteller historien om Buddha som besøker Vesali om betydningen av å resitere Rathana Sutta? Forsøk å bli konkret i svaret ditt.
  5. Hør også på resitasjonen fra Koranen og sammenlign med resitasjonen fra Rathana Sutta. Er det noen likheter her? Klarer du å peke på noen forskjeller?
  6. Sammenlign også hellige teksters plass i islam og buddhismen.

 

Buddha besøker Vesali

Byen Vesali ble rammet av tørke og mange av innbyggerne døde. Tørken gikk spesielt utover de fattige i byen. Kroppene råtnet opp, onde ånder hjemsøkte byen og ble fulgt av pest. Plaget av frykt for tørke, ånder og pest søkte innbyggerne hjelp hos Buddha som den gang levde i Rajagaha.

Buddha kom til byen fulgt av en rekke munker, blant dem den ærede Ananda, hans oppmerksomme disippel. Da Buddha nådde fram, kom et skybrudd som vasket vekk alle de forråtnede kroppene. Stemningen i byen ble renset, byen var ren.

Deretter holdt Buddha talen om juvelene (Ratana Sutta) for den ærede Ananda og forklarte ham hvordan han skulle gå rundt i byen og resitere Ratana Sutta som et tegn på beskyttelse for folket i Vesali. Den ærede Ananda fulgte Buddhas anvisninger, og spredte innviet vann fra Buddhas egen almissebolle. De onde åndene ble drevet ut, og pesten mistet sin kraft. Deretter vendte den ærede Ananda sammen med borgerne av Vesali tilbake til rådhuset der Buddha og hans disipler ventet på dem. Her resiterte Buddha på nytt Ratana Sutta.

Se: "Ratana Sutta. Background Story", Nalanda Institute, Malaysia, URL: http://nalanda.org.my/e-library/ratanasutta/index.php 

 

Nettressurser

Cappelen Damm