Filmoppgave: Møte med en buddhist

Nga er 26 år gammel og buddhist. I denne filmen (varighet 4:10 min), se lenke under, forteller hun om hva buddhismen og tempelet betyr for henne. Filmen er en del av nettprosjektet "Møtepunkt himmel og jord" som er etablert i regi av Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Ansvarlig for filmproduksjonen er Flimmer Film, Bergen.

Les om kveldsbønnen i et buddhisttempel i Norge på s. 195-197 i læreboka.

Se filmen og svar på oppgavene.

Oppgaver:

  1. Gi en beskrivelse av det som skjer i tempelet.
  2. Hvordan forklarer Nga at det er så viktig for henne å komme til tempelet og hvorfor bøyer hun seg for Buddha?
  3. Nga snakker flere ganger om å være og utvikle seg til å bli et godt menneske. Sier hun noe om hva det betyr? Hva regnes som gode egenskaper ved mennesket i buddhismen, og hva kan man gjøre for å utvikle seg dit? (Se side 201 i læreboka)
  4. Nga forteller om sin vei fra å være katolikk til å bli buddhist. Hvordan forklarer hun det? Hva er spesielt med buddhismen for henne?
  5. Finn flere ting eller uttrykk i denne filmen som sier noe om buddhismen som religion (kan både være gjenstander, klær, noe som sies).
  6. En side ved religions- og livssynssituasjonen i dag er at mennesker går fra en religion eller religiøs retning til en annen. Det er også dem som forlater all religion og det finnes ikke-religiøse som blir religiøse. Fortellinger om konverteringer finnes på nettet. Noen elever kan få i oppgave å  presentere slike konverteringer for resten av klassen. De kan få en konvertering hver og både beskrive hva konverteringen består i og hvordan konvertitten begrunner den og opplever den. Samtal om hva slike konverteringer forteller om religion som fenomen.
Cappelen Damm