Bildeoppgave: Stupaen

Foto: The Travel Library/RF/AOPBildet over er hentet fra læreboka, s. 210, og spørsmålene under gir en hjelp til å arbeidet med det. Stupen er et sentralt byggverk i buddhismen, den uttrykker både sentrale sider ved religionen og er samtidig et viktig pilegrimsmål. Les om stupaen på side 210 i læreboka, studer bildet over og også illustrasjonen øverst til høyre på s. 210 og svar på spørsmål.

  1. Hva gjør dette til en hellig bygning? (les om det hellige på s. 19-20 i læreboka.)
  2. Hva er det historiske utgangspunktet for bygging av stupaer?
  3. Gjør rede for hva de ulike delene av stupaen symboliserer.
  4. Drøft hvordan stupaen uttrykker det sentrale i buddhismen.
  5. I Norge har Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn i Oslo reist en fredsstupa som ble innviet i 2005. Les artikkelen om denne stupaen (se lenke under) lagt ut på buddhistsamfunnets nettsted. a) Hva er det stupaen først og fremst symboliserer, ifølge denne teksten? b) Hvorfor tror du buddhister i Norge bygger en stupa?

Nettressurser

Cappelen Damm