Bildeoppgave: Buddhastatue

Foto: Geomuse/AL/AOP, EBStatuer av Buddha er et av de vanligste estetiske uttrykkene i buddhismen. De fleste buddhister har en statue hjemme og det finnes buddhastatuer i alle buddhisttempler. Det er nøye fastlagt hvordan statuen skal se ut, og det meste på statuen har en symbolsk betydning. Buddha er framstilt noe ulikt i de forskjellige buddhistiske landene.

Se på bildet av buddhastatuen her, les side 211 i læreboka og svar på oppgavene. (De følger langt på vei spørsmålene til analyse av bilder på s. 368 i læreboka.) Fokuser på den store statuen i bakgrunnen.

Denne statuen er laget i Thailand, er fra vår egen tid, og står i det thailandske Wat Thai-tempelet på Frogner utenfor Oslo.

1.) Gi en konkret beskrivelse av det du ser.

2. Hvilke assosiasjoner får du?

3. Tema eller budskap: På statuene av Buddha er det en rekke faste symboler og Buddha holder hendene sine på ulike måter. I læreboka blir de viktigste symbolene forklart. Lenken under til Buddhanet.net forklarer de viktigste håndbevegelsene. Hva er det viktigste som formidles om Buddha ved hjelp av disse symbolene?

4. På hvilke måter uttrykker statuen det sentrale i buddhismen?

5. Hvordan forholder buddhister seg til statuen av Buddha? (Se her også filmoppgaven: Møte med en buddhist her på nettstedet.)

6. Sammenlign statuen av Buddha med framstillinger av Jesus på side 49 og 57 i læreboka og legg vekt på innhold og budskap.

Nettressurser

Cappelen Damm