Filmoppgave: Yrkesetikk i politiet

Filosofen Jens Erik Paulsen er filosof og underviser i etikk ved Politihøgskolen. Se filmen og løs oppgavene under. (De egner seg også til gruppearbeid.)

1.)    Hva er Paulsens konkrete oppgave i møte med studentene på Politihøgskolen?

2.)    Etikk kalles også moralfilosofi. Hva betyr disse to ordene, etikk og filosofi (jf s. s. 289-290 og s. 249-251 i læreboka)? Forklar hvorfor etikk er en form for filosofi.

3.)    Paulsen sier at det er viktig å skille mellom det som er et etisk dilemma, og det som bare er en fristelse til å ta en snarvei. Les om hva et etisk dilemma er i I samme verden (s. 292), og diskuter hva han mener om dette. Forsøk å finne et godt eksempel på et virkelig etisk dilemma en politibetjent kan stå overfor.

4.)    Drøft det etiske dilemmaet i 2.) ved hjelp av spørsmålene i oversikten bak i boka på side 368.

5.)    Ut fra det som kommer fram her, hva er den viktigste grunnen til at det er viktig for kommende politifolk å arbeide med etikk i studiet?

Cappelen Damm