Graham Graham

Bildeoppgave: Bar mitzva og bat mitzva

Bar Mitzva (for gutter) og Bat Mitzva (for jenter) er det jødiske overgangsritualet fra barn til voksen. Bildet over er fra en Bat Mitzva i Wilshire Boulevard Temple i Sør-California. Dette er en reformsynagoge, se lenke under. Den andre lenken under fører deg til nettstedet til Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og forklarer hva som skjer under en Bar Mitzva og Bat Mitzva. Dette er en ortodoks synagoge som holder fast på et skille mellom menn og kvinner i denne seremonien. Men i Oslo har likevel kvinner en mer framskutt plass enn i mange andre ortodokse synagoger. I flere konservative menigheter og i alle reformmenigheter gjennomføres seremonien likt for menn og for kvinner, som i Wilshire Boulevard Temple.

Den tredje lenken viser et bilde av en Bar Mitzva i Jerusalem. Jøder som lever her feirer gjerne Bar Mitzva ved Vestmuren, den eneste gjenværende rest fra det gamle tempelet.

  1. Studer illustrasjonsbildet over der jenta står og leser. Hvordan kommer det fram at det er en hellig handling som her finner sted? Kan du, ut fra måten jenta forholder seg til Tora-rullen på, slutte deg til at dette er en hellig bok? Sammenlign dette bildet med de to andre bildene lenkene under fører deg til.
  2. Hva er hovedinnholdet i Bar Mitzva og Bat Mitzva?
  3. Les mer om de jødiske hovedretningene på s. 156-157 i læreboka. Ut fra det som står her, hvorfor praktiseres ritualet ulike for jenter og gutter? 
  4. Dette ritualet svarer til konfirmasjonen som kristne og livssynshumanister gjennomgår i Norge i dag. Er det noen likhetstrekk her? Hva er de viktigste forskjellene? Diskuter spørsmålet i klassen der dere trekker inn ulike erfaringer og sammenligner både med det kirkelige og det livssynshumanistiske ritualet

Nettressurser

Cappelen Damm