Tekstoppgave: Utvelgelse og paktinngåelse

Studer bibelstedene nedenfor. Ved å svare på spørsmålet som er knyttet til hvert tekststed får du et lite innblikk i det bibelske grunnlaget for jødenes selvforståelse. Alle skriftstedene, bortsett fra det siste, er fra Toraen, dvs. de fem Mosebøkene.

Denne oppgaven egner seg også som gruppeoppgave der klassen kan dele de enkelte spørsmålene imellom seg og presentere svarene for hverandre. Til sammen får skriftstedene fram den jødiske troen på at Gud har skapt alle folk, og utvalgt seg ett folk som sitt folk.

Oppgaver:

1.) Les 1 Mos 17,4-10. Hvilket løfte blir knyttet til Kanaan-landet? Hvilke andre løfter får Abraham? Hva skal omskjæringen symbolisere?

2.) Les 1 Mos 22,15-17 og 26,24. Disse to skriftstedene (og det foregående) viser Abrahams betydning som stamfar for folket. På hvilken måte?

3.) Les 2 Mos 19,5-6. Også her blir Israelsfolkets særstilling understreket. Det skjer ved hjelp av ordene eiendom og hellig. Forklar nærmere.

4.) Les 2 Mos 34, 27-28. Avsnittet forteller om hvordan pakten blir sluttført på Sinai. Hva er paktsgrunnlaget?

5.) Les 5 Mos 4,5-8. Her blir folket skildret som forbilde. Vis ved eksempler fra tekstavsnittet.

6.) Les 5 Mos 7,6-8. Her kommer tanken om utvelgelse inn. Hvordan begrunnes utvelgelsen her? Hva tror du dette kan ha å si for jøders selvforståelse? Temaet blir for øvrig utdypet i kapitlene 8,11-20 og 9,1-6.

7.) Les 5 Mos 10,17-19.  Både dette og det foregående vers kan se ut til å stå i motsetning til tidligere utsagn om folkets særlige betydning. Hva kan være poenget med påminnelsene som du leser om her?

8.) Les 5 Mos 26,19 og 28,10. I disse to versene blir det antydet litt om hensikten med utvelgelsen. Hva slags oppgave har folket fått i verden?

9.) Fortellingen om profeten Jona er en av flere novellelignende tekstene i Tanach. Det er en kort fortelling med en hovedperson og en klar konflikt. Les historien.

a) Oppsummer handlingen. Hva er hovedkonflikten i denne fortellingen? Hva slags bilde gir den av profeten Jona og av Gud?

b) En måte å forstå fortellingens plass i Tanach på, er at den skal bidra til å drøfte hva utvelgelsen betyr og ikke betyr i jødedommen. I så fall, hva bidrar denne fortellingen med til en slik drøfting?

 

 

Nettressurser

  • Bibelen

    Her finner du den kristne Bibelen, der de fem Mosebøkene er plassert først i Det gamle testament
Cappelen Damm