Tekstoppgave: Ingen steder uten Gud

Teksten nedenfor er hentet fra Talmud, et stort kommentarverk til Toraen (de fem Mosebøkene). Verket er blitt til i den rabbinske læretradisjonen i jødedommen. Rabbinerne er religiøse rettslærde - eksperter på religion og skrifter - og er også menighetsledere i synagogene. Talmud består av en rekke tekster som deles inn i to grupper. Den første gruppen, halakha, inneholder det som er direkte tolkninger av lovene i Toraen. Den andre gruppen, aggada, består av fortellingsstoff. "Ingen steder uten Gud" er hentet herfra. Disse fortellingene er alle forkynnende tekster med et religiøst poeng, og virkemidler som humor, spissformulering og selvironi er mye brukt.

Les mer om Talmud i I samme verden, s. 149.

Oppgave

1.) Teksten viser til Moses´ møte med den brennende tornebusken i 2. Mosebok, kapittel 3. Slå opp i Bibelen i papirutgave eller på nett (www.bibelen.no). Hva slags viktig fortelling er det denne hendelsen innleder?

2.) Rabbinerens svar til hedningen (= ikke-jøden) har et lite forbehold i seg. Hvordan forstår du dette forbeholdet? Hva er det religiøse poenget i det svaret rabbineren gir? Knytt svaret til det du vet om gudstroen i jødedommen.

 

Ingen steder uten Gud

En gang kom det en hedning til rabbi Josua ben Karechah og spurte: "Hvorfor valgte Gud akkurat en tornebusk da han skulle snakke med Moses?"

Rabbineren svarte: "Du hadde stilt det samme spørsmålet hvis han hadde valgt et johannesbrødtre eller et morbærtre også. Men det er umulig å la deg gå uten å gi deg et svar. Derfor sier jeg deg at Gud valgte den fattige og lille tornebusken for å lære deg at det ikke fins et eneste sted på jorda der Gud ikke er. Ikke engang en tornebusk.

Etter Exodus Rabbah 2,5; jf. Numeri Rabbah 12,4

Cappelen Damm