Tekstoppgave: Det jødiske museet i Oslo

I 2004 ble Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo opprettet med sikte på å etablere et jødisk museum i byen. Stedet var en tidligere synagoge i Calmeyers gate 15b. Calmeyers gate ligger mellom Storgata og Torggata i Oslo sentrum, ikke langt fra Akerselva.

8. september 2008 ble museet offisielt åpnet med både kronprins Haakon og statsråd Trond Giske til stede (se lenke under til kronprins Haakons tale).

Museet inviterer til kulturaftener, og det er mulig å besøke stedet på dagtid. Det går også an å invitere ansatte ved museet til skolen. I bakgården er det en monterutstilling som forteller viktige sider ved synagogens historie. Her blir blant annet mangfoldet i det jødiske miljøet i Oslo synlig, i tida før andre verdenskrig.

Oppgaver:

  1. Nettstedet til jødisk museum oppgir flere kontaktpersoner med telefon / e-post som du / klassen kan stille flere spørsmål til. Når dere arbeider med jødedommen, kan dere bli enige om hva dere vil vite mer om. Rett spørsmålene til museet
  2. Gå inn på nettstedet til Jødisk Museum i Oslo. Her er det informasjon både om museet og menigheten som holdt til i Calmeyers gate før krigen. Hva får du vite om jøders historie i Oslo og i Norge? Hva var det som kjennetegnet menigheten i Calmeyers gate?
  3. Les kronprins Haakons tale under åpningen av museet (se lenke under). Hva er hovedbudskapet til kronprinsen? Hvordan bruker han Wergeland og hvorfor henter han fram denne forfatteren, tror du? Bør en kronprins uttale seg på denne måten? Diskuter spørsmålet i klassen.

Nettressurser

Cappelen Damm