Lydoppgave: Shofaren og den jødiske nyttårsfesten

Den jødiske nyttårsfesten - Rosh Hashanah - varer i 2 dager. Festen kalles også trompetenes fest fordi det under feiringen blåses i shofar, et spesielt bukkehorn.

Den jødiske kalenderen tar utgangspunkt i Guds skapelse av verden og det er denne hendelsen som feires under nyttårsfesten.

Shofar er et eldgammelt instrument som i tidligere tider har vært brukt til mange magiske formål, både til å drive fram regn på himmelen og som et krigsinstrument. Under Rosh Hashanah har shofar en sentral symbolsk betydning. Tre ulike signaler blir gitt, ett langt støt, tre kortere, men dvelende støt og for det tredje ni korte, raske støt.

Oppgaver:

1.) Hør på lydopptakene (under bildet, samt lenke til YouTube-klipp). Minner det deg om noe annet? Hvorfor tror du blåseinstrumenter i mange kulturer brukes til fest?

2.) Hva er den symbolske betydningen til shofaren? Les første og siste avsnitt i artikkelen på Jewish Virtual Library (se lenke under). Kaster dette lys over det sentrale i jødedommen? Diskuter.

3.) Lyd er viktig i alle religioner. Fordel kristendommen, islam, buddhismen, hinduismen og sikhismen mellom dere i klassen (hvis ikke klassen arbeider med alle religionene, kan dere begrense dere til en valgfri religion, men det er i og for seg ikke noe i veien for å gjøre oppgaven bred). Hver elev får i lekse å finne et eksempel på internett av det hun eller han mener er den viktigste lyden i religionen. I begynnelsen av neste time kan de som har arbeidet med samme religion gå sammen og høre på og diskutere svarene (forutsetter at alle elevene har laptop, og at volumet ikke er for høyt!) Presenter de mest representative svarene for hverandre i klassen (da kan volumknappen skrus litt opp.)

Nettressurser

Cappelen Damm