Thinkstock

Tekstoppgave: Når en buddhist dør

Dødsritualet varierer i de ulike buddhistiske retningene, men alle legger vekt på at døden er en viktig overgang fra dette livet til et annet. Her er en beskrivelse fra buddhistiske dødsritualer på Sri Lanka fra Buddhistforbundet, se lenke under.

Les om menneskesynet i buddhismen i læreboka I samme verden på s. 202-203.

Les teksten og gjør oppgavene under.

 Oppgaver:

  1. Hvilken rolle spiller munkene etter at en person er død og hvordan viser familien omsorg med den døde?
  2. I løpet av dødsritualene fremsies det ulike vers. Hvordan kommer sentral buddhistisk lære til uttrykk i versene?
  3. Hvordan kan tanken på døden være en hjelp til å leve gode liv?
  4. Sammenlign dette dødsritualet i buddhismen med hva som vanligvis skjer etter at noen dør i kristendommen eller islam.

Nettressurser

Cappelen Damm