Tekstoppgave: Buddhisme i Norge – Buddhistforbundet

Det er over 25 000 buddhister i Norge. Nordmenn som har konvertert til buddhismen, utgjør ca. 1 300. Om lag halvparten av buddhistene i Norge er medlem av paraplyorganisasjonen Buddhistforbundet som ble stiftet i 1970.

Les artikkelen om Buddhistforbundet (se lenke) og svar på spørsmålene.

  1. Hvilke oppgaver har Buddhistforbundet? Hvordan engasjerer forbundet seg i det norske samfunnet?
  2. I hvilke land utenfor Norge har de to største gruppene av buddhister i Norge forankring i? Finn ut hvilke former for buddhisme som dominerer i disse landene (se s. 197 i læreboka).
  3. Buddhistforbundets medlemsgrupper kan deles i to kategorier. Hva kjennetegner medlemsorganisasjonene hvor medlemmene kommer fra tradisjonelle, buddhistiske land? Hvilke særinteresser har organisasjonene som er startet opp av nordmenn med vestlig bakgrunn?
  4. I artikkelen heter det: "Vi erfarer at langt flere enn de 1 300 av Buddhistforbundets medlemmer som har norsk bakgrunn omtaler seg som buddhister eller sier at de står buddhismen nær. Men tallet på disse kan vanskelig tallfestes." Stemmer denne vurderingen med ditt inntrykk? Hvorfor er det i så fall ikke flere av disse som melder seg inn i en buddhistorganisasjon?

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm