tetmc

Tekstoppgave: Å tenke mindre

Teksten under er skrevet av Thich Nhat Hanh, en vietnamesisk buddhistmunk som tilhører den zenbuddhistiske tradisjonen. Han er bosatt i et kloster i Frankrike. (Se ellers egen filmoppgave knyttet til Thich Nhat Hanh der temaet er nirvana.)

Les om Buddhas lære på s. 200-201 i læreboka.


Å tenke mindre

Når vi puster bevisst, vil tenkningen vår bli langsommere, og vi kan gi oss selv en virkelig hvilepause. For det meste tenker vi for mye, så å puste oppmerksomt hjelper oss til å være rolige, avslappede og fredfylte. Det hjelper oss til å slutte å tenke så mye og slutte å være oppslukt av fortidens sorger eller bekymringer om fremtiden. Det gir oss mulighet til å være i kontakt med livet, som er herlig i dette øyeblikk.

Selvsagt er det viktig å tenke, men mye av tenkningen vår er bortkastet. Det er som om hver av oss har en kassettspiller oppe i hodet, en som går dag og natt. Vi tenker på dette og vi tenker på hint, og det er vanskelig å stanse. Med en kassett kan vi bare trykke på av-knappen. Men vi har ingen av-knapp for tenkning. Vi kan komme til å tenke og bekymre oss så mye at vi ikke får sove. Hvis vi går til legen og får sovepiller eller beroligende midler, kan de gjøre situasjonen verre, fordi vi ikke får virkelig hvile under slik søvn, og hvis vi fortsetter å bruke disse medikamentene, kan vi bli avhengige. Vi fortsetter å være anspente, og vi kan få mareritt.

Ifølge metoden med å puste bevisst slutter vi å tenke når vi puster inn og ut, for å si "inn" og "ut" er ikke å tenke - "inn" og "ut" er bare ord som hjelper oss til å samle oss om pusten. Hvis vi fortsetter å puste inn og ut på denne måten i bare noen få minutter, blir vi virkelig oppfrisket. Vi kommer til oss selv igjen, og vi kan møte alt det vakre som omgir oss i dette øyeblikket. Fortiden er borte, fremtiden er ennå ikke her. Hvis vi ikke vender tilbake til oss selv igjen i dette øyeblikk, kan vi ikke være i kontakt med livet.

Når vi er i kontakt med de forfriskende, fredelige og helbredende elementene inne i oss og omkring oss, lærer vi hvordan vi kan verdsette og beskytte disse tingene og få dem til å vokse. Disse elementene av fred står til rådighet for oss når som helst.

(Utdraget er hentet fra nettstedet hinsides.no)

 

Oppgaver:

(Forsøk å begrunne svarene ved å vise konkret til steder i teksten.)

1.) Nhat Hanhs oppfordring er å tenke mindre. Hva slags tenkning er det han kritiserer? Hva er problemet med en slik tenkning? Diskuter spørsmålet i klassen. Er dere enige med Nhat Hanhs synspunkter her?

2.) Hva slags metode er det Thich Nhat Hanh anbefaler for å bli i stand til å tenke mindre?

3.) Denne teksten kan forstås i lys av den åttedelte veien i buddhistisk lære (se s. 201 i læreboka). Hva vil du i så fall knytte den til? Er det andre viktige sider ved buddhismen som denne teksten formidler?

4.) Mindfulness er et ord som i dag dukker i mange sammenhenger. Det er blant annet en del av nyreligiøsiteten som fenomen (se s. 34 i læreboka) og har sitt utspring i buddhismen.

a) Finn eksempler på hvordan mindfulness defineres i det du oppfatter som en eller to sentrale artikler på Internett.

b) Sammenlign med teksten over. Se både på likheter og evt forskjeller.

 

Cappelen Damm