Tekstoppgave: Zenbuddhisme

Zenbuddhismen (kinesisk: ch´an, japansk: zen) har sin opprinnelse i Kina på 500-tallet. Dens hovedkjennetegn er en frihet fra læresetninger og et fokus på meditasjon og klar oppmerksomhet. Fra Kina spredte zen-tradisjonen seg til Korea, Vietnam og Japan. I alle disse landene utviklet tradisjonen seg litt forskjellig. Zenbuddhismen er populær blant vestlige mennesker. I Norge representerer Dharmagruppen vietnamesisk zenbuddhisme. Rinzai Zen Senter formidler japansk zenbuddhisme. I disse gruppene er det først og fremst nordmenn som deltar. Lenken under fører deg til en tekst skrevet av den østerriske zenbuddhisten Genro Seiun Koudela (1924-2010) og lagt ut på nettstedet til Rinzai Zen Senter. Dette senteret  springer ut av det samme miljøet som Koudela tilhører.

Les om zenbuddhismen i læreboka på s. 214-215 og les om buddhismens menneskesyn på s. 202-203.

Les artikkelen "Hva er zen-praksis?" og løs oppgavene nedenfor.

Oppgaver:


1.) Hva kjennetegner zen-praksis og hva er formålet med zen-praksis?

2.) Koudela beskriver zen både som noe svært enkelt og noe meget vanskelig. Forklar.

3.) I denne artikkelen sies det at at en grunntaken både i zen og i buddhismen er at forestilingen om "jeg" er en illusjon. Ifølge Koudela blir dette en hindring.

a) Diskuter hva Koudela kan mene med dette.

b) Hva sier dette om buddhismens menneskesyn? (Se her også s. 202-203.)

Nettressurser

Cappelen Damm