©Marilyn Barbone

Tekstoppgave: Hva er nirvana?

Les om buddhismens lære og om det buddhistiske menneskesynet i læreboka, s. 200-203.

Les Espen Arnesens artikkel "Den buddhistiske "Gud"", se lenke under, og gjør oppgavene.

Oppgaver:

1.) I denne teksten blir det satt spørsmålstegn ved tanken om et atskilt "selv". Hva er problemet med denne tanken?

2.) Espen Arnesen hevder at Nirvana er vanskelig å beskrive. Hvorfor det? Sammenlign med beskrivelsen av det hellige på s. 19 - 20 i I samme verden. Hva taler for å beskrive Nirvana som noe hellig?

3.) I artikkelen antydes det at Nirvana er noe det er mulig å erfare i eget liv. Hva er det som kjennetegner en slik erfaring, slik Arnesen framstiller den?

4.) Sammenlign framstillingen av nirvana i læreboka med det Arnesen legger vekt på. Hva er likt og hva er forskjellig?

5.) Denne artikkelen er en forkynnende tekst med et religiøst budskap. Diskuter påstanden. Hva er i så fall budskapet?

 

 

 

 

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm