Tekstoppgave: Tibetansk buddhisme/Vadsjrayana

Ved siden av zenbuddhismen er den tibetanske buddhismen en retning som har mange tilhengere blant vestlige mennesker. Tibetansk buddhisme, som også kalles vadsjrayanabuddhisme, har en egen forståelse av de ulike buddhistiske retningene og stadiene av utvikling, og har særegne metoder for å komme til opplysning.

Les om vadsjrayana i læreboka på s. 215.

Les artikkelen "Tibetansk buddhisme - en kort innføring" av Roar Vestre og gjør oppgavene under.

Lenke til artikkelen:

http://www.tibetansk-buddhisme.no/artikkel/Tibetansk-buddhisme.htm

  1. Hva menes her med at hinayana, mahayana og vajrayana er tre trinn i en utviklingsprosess?
  2. Forklar begrepene bodhicitta, bodhisattva og shunyata.
  3. Hva innebærer «bodhisattvaløftet»?
  4. Hvilke spesielle metoder benyttes i vadsjrayanabuddhismen?
  5. Hvorfor er det viktig med en erfaren lærer hvis man velger å gå denne veien?

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm