Thinkstock

Tekstoppgave: Buddhistisk meditasjon

Les artikkelen "Pust og meditasjon" av Svein Myreng (1959-2007), se lenke under. Myreng hadde lært å praktisere buddhisme av den vietnamesiske zenbuddhisten Thich Nhat Hanh (se I samme verden, s. 214-215 om zen, og s. 220 om Thich Nhat Hanh). Han var aktiv i Dharmagruppa i Oslo som har lagt ut denne artikkelen på sitt nettsted.

OPPGAVER:

1.  "Å være oppmerksom på pusten er den viktigste meditasjonsmetoden Buddha lærte bort til sine elever," skriver Svein Myreng.  Han begrunner dette på flere måter. Oppsummer med egne ord.

2. Meditasjon er en del av den åttedelte veien, som igjen er den siste av de fire edle sannhetene. (Se s. 201 og 207 i I samme verden). Forklar, utfra det Myreng skriver, hvordan meditasjon kan være en viktig del av veien til lidelsens opphør.

3. Denne teksten handler om buddhisme, men kan mennesker som ikke er buddhister også lære noe av den? I så fall hva? Samtal om spørsmålet.

 

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm