Bildeoppgave: Shiamuslimer feirer Ashura

Mellom 10 og 15 prosent av verdens muslimer er shiamuslimer. En viktig forskjell mellom de to retningene er forståelsen av hva en imam er. I sunnislam er imamen en bønneleder og gjerne også en religiøs leder av en menighet. I shiaislam var imam fra begynnelsen av navnet på lederen for hele det islamske fellesskapet. Ifølge denne retningen var Ali den første imam. Han var profeten Muhammads fetter og svigersønn, gift med Fatima. De fleste shiamuslimer tror Ali ble etterfulgt av til sammen elleve imamer. Etter Ali er den viktigste imamen Hussein som ble drept i et slag ved den irakiske byen Karbala i år 680. Hussein minnes i ashura-feiringen, en av de store høytidsdagene i shiaislam.

Bildekarusellen fra BBC gir et inntrykk av denne feiringen i ulike deler av verden. En viktig side ved feiringen er at shiamuslimer dramatiserer hendelsene ved Karbala. Bildekarusellen får også fram at shiamuslimer i dag er en forfulgt gruppe i Pakistan. Mens shiamuslimer og sunnimuslimer de fleste steder anerkjenner hverandre, finnes det nå grupper av sunnnimuslimer som utøver vold og terror mot shiamuslimer. På side 124-125 kan du lese mer om viktige forskjeller mellom de to retningene.

Lenke til bildekarusellen:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-20487638

 Oppgaver:

1.)    Ashura-feiringen kan tolkes i lys av religionens sju dimensjoner (se illustrasjonen over). Gjør et forsøk!

2.)    Hvilke land er bildene i bildekarusellen hentet fra? Finn ut mer om hvor de fleste shiamuslimer i verden bor.

Lenke:

http://www.pewforum.org/Muslim/Mapping-the-Global-Muslim-Population(6).aspx

3.)    Det er imam Hussein som feires på ashura-dagen. På YouTube er det lagt ut en rekke vitnesbyrd der shia-muslimer på engelsk forteller hva Hussein betyr for dem. Se for eksempel lenke under til et klipp som er lagt ut på et norsk shia-nettsted.

Ta for deg en eller et par av disse filmene og forsøk å forstå hva som gjør dette til en viktig skikkelse i denne islamske retningen.

Lenke:

http://www.shia.no/index.php?option=com_content&view=article&id=168:hvem-er-hussain-as

Cappelen Damm