Tre bønnestillinger

Bønn i bilder

Den rituelle bønnen har en viktig plass i islam. På s. 116-117 i læreboka kan du lese mer om bønnen. Der er også noen av bønnestillingene demonstrert av en ung norsk muslim (de samme bildene er gjengitt over).

Her er lenke til en bildekarusell fra BBC som viser alle bønnestillingene med beskrivelser på engelsk. Se bildene og svar på oppgavene under.

Lenke:

http://www.bbc.co.uk/religion/galleries/salah/

 

1.)    Hvilke ord begynner alltid bønnen med?

2.)    Mot slutten av bønnen vender den bedende seg til høyre og til venstre. Hva symboliserer dette?

3.)    Den rituelle bønnen får helt konkret fram hva islam går ut på. Forklar! (Hint: Se ordforklaringen øverst på s. 103).

4.) En sure fra Koranen blir alltid lest i løpet av bønnen. Hvilken sure er det? Denne suren er trykket i norsk oversettelse øverst i venstre spalte på s. 346. Les teksten og gjør oppgavene under.

 

Cappelen Damm