Thinkstock

Filmoppgave: Pilegrimsreise og id al-adha

 

I dette intervjuet blir to muslimer i Norge intervjuet om hadsj, pilegrimsreisen til Mekka, og id al-adha, festen som følger etter hadsj.

Se intervjuet (varighet: 07:18) og gjør oppgavene under.

Lenke:

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/679868

 

1.)    Hva er Kaba?

2.)    Hva er den viktigste grunnen til å dra på hadsj?

3.)    Han som har vært på hadsj sier at ritualet kan være en forberedelse på døden. Hvordan forklarer han det?

4.)    Hvorfor kaster pilegrimene stein i Mina, som en del av pilegrimsritualet?

5.)    Id al-adha er en gavehøytid. Hvem får gaver?

6.)    Festen er også en offerhøytid der det er vanlig å slakte et dyr. Men dette gjøres ikke av muslimer i Norge. Hvorfor ikke? Hva er det vanlig å gjøre istedenfor?

7.)    Les mer om hadsj i læreboka på s. 101-102 og s. 118-119 (se også oppgave 3.) på side 119).

8.)    Finn ut når hadsj er neste gang.

 

Cappelen Damm