Thinkstock

Filmoppgave: Møte med Layla

FILM: MØTE MED LAYLA

I denne filmen møter vi 22-åringen Layla Mohammad Al Zubaidi som er arabisklærer på en koranskole i Oslo. Layla er sunnimuslim.

Her forteller hun om hva det betyr for henne å komme til moskeen og da hun begynte å gå med hijab i ungdommen i Syria.

Filmen er en del av prosjektet “Møtepunkt himmel og jord” etablert i regi av Den kulturelle skolesekken i Sogn og Fjordane, se http://himmeljord.no/ContentItem.aspx?ci=5

Se filmen (varighet: 04:41) og svar på oppgavene under.

1.)    Hva gir det Layla å komme til moskeen for å be?

2.)    Layla sier den viktigste avgjørelsen i hennes liv var den dagen hun bestemte seg for å gå med hijab. Hvorfor begynner hun å bruke hijab? Hva er det hijab symboliserer, ifølge henne?

3.)    Både blant muslimer og ikke-muslimer er det mange syn på hijab. Her på nettstedet kan du lese flere fortellinger om dette hodeplagget i tekstoppgaven Hijab-historier.

 

Lenke:

http://himmeljord.no/ContentItem.aspx?ci=55

Cappelen Damm