Filmoppgave: Møte med en ung voksen katolikk

Stefan er 20 år og katolikk. I denne filmen, se lenke under (varighet: 4:38 minutter), forteller han om hva troen betyr for ham. Filmen er en del av nettprosjektet "Møtepunkt himmel og jord", Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Ansvarlig for filmproduksjonen er Flimmer Film, Bergen.


Se filmen. Mulige oppgaver til dette stoffet:

1.)  I denne filmen møter vi et innenfraperspektiv på religion (se s. 18 i læreboka). Oppsummer først noen hovedinntrykk fra filmen. Hvilket inntrykk gir den av livet som katolikk?

2.)   Hva er en ministrant? Hvordan forklarer Stefan at ministranten skal gå kledd i hvite klær?

3.)   a) Skriftemålet er viktig for Stefan. Hva er skriftemål? (Se også læreboka, s. 82.)

b) Hvorfor er skriftemålet viktig for Stefan?

4.)   Både i begynnelsen av filmen og et stykke ute i den forteller Stefan om hva kirkerommet betyr for ham. Hvordan opplever han det å være i kirken?

5.)   Stefan slår fast at deltakelsen på verdensungdomsdagene i Køln i 2005 ble begynnelsen på en ny etappe i livet mitt. Hva skyldtes det?

6.)   Bruk svarene i 4.) og 5.) til å diskutere hvordan religionens funksjoner (se s. 20-21) viser seg i denne filmen.

7.)   Stefan sier at 1. Korinterbrev, kapittel 13 er en bibeltekst som betyr mye for ham. Hvorfor er den viktig? Denne teksten blir ellers brukt mye i brylluper. Les teksten (lenke under) og diskuter hva slags syn på kjærlighet som viser seg her.

Nettressurser

Cappelen Damm