Filmoppgave: Humanisme som livssyn

I dette filmklippet (varighet: 04:09 minutter) møter vi Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, en stilling hun har sittet i siden 2006. Før dette var hun likestillingsombud i Norge. Her blir hun intervjuet av elevene Stine og Simen.


Humanismen er et navn med flere betydninger (se læreboka, s. 226). Det er blant annet navnet på et livssyn som i Norge er representert ved Human-Etisk Forbund.

Se intervjuet og løs oppgavene under.

1.)   Steder er viktige i dette intervjuet. Hvorfor vil Kristin Mile møte elevene først i det offentlige rom og deretter på Rådhuset? Hva forteller dette om livssynshumanismen?

2.)   Mile sier at i humanismen er mennesket et mål i seg selv. Hva mener hun med det? Hvilke sider ved mennesket er det hun spesielt framhever? Sammenlign Mile sitt svar med lærebokas framstilling av menneskesynet i livssynshumanismen (s. 238).

3.)   I Human-Etisk Forbund er humanismen et livssyn. Hva betyr dette, ifølge Mile?


Les mer om humanismen som livssyn på s. 235-247 i læreboka.

Cappelen Damm