Filmoppgave: Alteret og nattverden

I dette utdraget (varighet: 6:37 min.) forteller sokneprest Elisabeth Thorsen hva som skjer ved alteret i kirken.


Elevene Ella og Henny møter soknepresten i Trefoldighetskirken i Oslo. Kirken tilhører Den norske kirke, en luthersk kirke som 3 av 4 nordmenn er medlemmer av. (Filmklippet er en del av et lengre kirkebesøk.)

Les om gudstjenesten og nattverden på s. 64-66 i læreboka og om kirkerommet på s. 70-71.

Se filmen og løs oppgavene under.

1.)   Soknepresten sier at alt i gudstjenesten peker fram mot det som skjer ved alteret, og alteret er midtpunktet i kirkens arkitektur.  Hun begrunner dette med at det er her nattverden feires.

a)     Hva er nattverden, helt konkret? (Trekk her inn at nattverden er et sakrament, se s. 64 i læreboka).

b)     Hvorfor er dette ritualet så viktig i kristendommen (i alle kirkesamfunn som vektlegger sakramentene, se s. 66 i læreboka). Forsøk her å knytte nattverden til det sentrale i denne religionen.

2.)   Henny ber soknepresten forklare hva det betyr at brødet og vinen er Jesu legeme og blod. I svaret sier soknepresten blant annet at det er et uttrykk for «radikal økologi». Hva tror du hun legger i det.

3.)   Nattverden er en hellig handling (se s. 19-20 i læreboka). I filmen viser dette seg både gjennom ord, bevegelser, gjenstander og musikk. Pek ut det du mener er de tre viktigste måtene dette skjer på. (Denne oppgaven kan dere godt diskutere i samlet klasse.)

4.)   I nattverden viser alle de sju religionsdimensjonene seg. Ta utgangspunkt i illustrasjonen på s. 24 i læreboka og det som sies i filmen, og forklar hvordan alle dimensjonene viser seg.

Cappelen Damm