Filmoppgave: Bibelen og prekenen

I dette filmklippet (varighet: 7:04 min.) forklarer sokneprest Elisabeth Thorsen hva som skjer ved lesepulten og på prekestolen i kirken.

Filmklippet er hentet fra elevene Ella og Henny sitt møte med soknepresten i Trefoldighetskirken i Oslo. Kirken er en del av Den norske kirke, en luthersk kirke som 3 av 4 nordmenn er medlemmer av.

Les om Bibelens plass i kristendommen på s. 56-63 i læreboka og  om prekenen og det lutherske bibelsynet på s. 88 (under overskriftene «Det muntlige ordet» og «Læregrunnlaget»).

Se filmen og løs oppgavene under.

1.)   Hva er det som skjer ved lesepulten under gudstjenesten?

2.)   Hva er en tekstrekke?

3.)   De bibeltekster som leses i gudstjenesten, velges ut for å peke på det som er hellig, og det er at Gud elsker menneskene og at livet tilhører Gud, sier soknepresten. Utsagnet får fram et typisk luthersk bibelsyn. Forklar!

4.)   Soknepresten gir to forklaringer på at prekestolen er høyt hevet over resten av kirkerommet. Hvilke to grunner?

5.)   Hva er en preken? (Her går det an å bruke religionens sju dimensjoner, se illustrasjon på s. 24, til å analysere sokneprestens svar nærmere.)

6.)   Thorsen kaller prekenen en intertekstuell handling. Hva mener hun med det?

Cappelen Damm