Filmoppgave: Pilegrimsmålet Vår Frue av Guadalupe

Fotograf Fernando Castillo, GI/AOP.Fotograf Fernando Castillo, GI/AOP.

Et av verdens viktigste pilegrimsmål er Vår Frue av Guadalupe utenfor Mexico City, omtalt på s. 68 i læreboka. I denne korte fjernsynsreportasjen sendt på den arabiske TV-stasjonen Al Jazeeras engelske kanal 12. desember 2012 forteller ulike pilegrimer hva reisen betyr for dem. Se filmen (varighet: 2:11 minutter) og gjør oppgavene under.

1.)    I løpet av filmen er det flere klipp som får fram at mange pilegrimer ikke går vanlig, men beveger seg på knærne eller de kryper bortover bakken. Hva kan dette være et uttrykk for?

2.)    Læreboka framhever to motiver for å begi seg ut på pilegrimsreise. Les avsnittet i læreboka (I samme verden, s. 68)) Hvilke motiver er det? I filmen får vi noen korte beskrivelser av hvorfor Esteban, Vanessa og Adelina har dratt på pilegrimsreise. Hva er det disse tre legger vekt på?

3.)    I filmen sier Violeta noe om den historiske betydningen til Vår Frue av Guadalupe. Hva er det hun trekker fram? Denne betydningen er bredere beskrevet i en artikkel om Vår Frue av Guadalupe lagt ut på den katolske kirkes nettsted (den er med andre ord skrevet i et innenfraperspektiv). I artikkelen refereres historien om indianeren Juan Diego og hans møte med Vår Frue av Guadalupe. Hvordan blir denne historien en brubygger mellom kristendommen og indiansk kultur?

 4.) Pilegrimsreisen er viktig for katolske og ortodokse kristne, men har også en plass i andre religioner. Sammenlign pilegrimsreisen til Vår Frue av Guadalupe med en konkret pilegrimsreise i en annen religion. Undersøk både likheter og forskjeller og trekk linjer til det sentrale i hver religion.

 

Nettressurser

Cappelen Damm