Filmoppgave: Dåpen til prinsesse Ingrid Alexandra

Dåpen er den kristne innvielsesriten og er et sakrament i mange kristne kirker. Les om sakramenter i læreboka på s. 64-66, se filmen om Ingrid Alexandras dåp (varighet: 4:26 minutter) og gjør oppgavene under.

1.)  a) Hva er et sakrament?

b) Hva kjennetegner dåpen som sakrament og hva symboliserer dåpshandlingen?  

2.) Prinsesse Ingrid Alexandra  ble døpt 17. april 2004 i Slottskapellet av biskop Gunnar Stålsett. Dåpen finner sted i Den norske kirke som er en luthersk kirke (s. 86-87 i I samme verden).

a) Se på hva som blir sagt og hva som blir gjort i forbindelse med dåpshandlingen og hvilke klær de involverte har på seg. Pek ut de tre viktigste elementene som viser at dette er en hellig handling (det hellige er noe helt annerledes, adskilt fra det hverdagslige, se s. 19-20 i I samme verden).

b) Biskopen heller tre håndfuller med vann over barnets hode. Hva slags del av den kristne troen er det han knytter an til med de ordene han bruker?

c)  Barnets mor, kronprinsesse Mette-Marit, leser et utdrag fra et av brevene i Det nye testamentet, nemlig fra Efeserbrevet 3, 14-21 (gjengitt under).

Hvordan kan denne teksten forstås som en kommentar til dåpshandlingen?

Efeserbrevet 3, 14-21

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

3.)    Prinsesse Ingrid Alexandras dåp fikk stor medieoppmerksomhet og vitner om nære forhold mellom Den norske kirke og kongehuset, og dermed også mellom kirke og stat. Er dette et problem? Finn argumenter for og mot og diskuter spørsmålet. Trekk inn endringer i Grunnloven iverksatt i 2012 (se rammetekst, s. 328 i I samme verden).

4.)    Nedenfor er en lenke til Gunnar Stålsetts preken under denne dåpsgudstjenesten. Hva slags syn på dåpen er det han formidler her? (Oppgaven kan utvides til en retorisk analyse i samarbeid med norskfaget).

 

Nettressurser

Cappelen Damm