Filmoppgave: Kontakt med de døde

Religiøs søken skjer i dag både innenfor og utenfor etablerte religioner og er blant annet knyttet til fenomenet New Age (se s. 33-34 i læreboka) der selvutvikling står i fokus.

En del av New Age legger vekt på at  selvutvikling kan skje ved hjelp av kommunikasjon med ånder. Dette kalles kanalisering. I noen miljøer handler kanalisering om kontakt med døde mennesker. Dette kjennetegner spiritisme som er mer organisert enn mange andre New Age-miljøer. I Norge er Norsk Spiritualist Forening et registrert trossamfunn og de arrangerer jevnlig kvelder der et medium møter en gruppe mennesker.  Forventningen er altså at mediet kan komme i kontakt med avdøde slektninger til de frammøtte. Men først skal ånden det er snakk om sirkles inn. Det skjer ved at mediet stiller ganske åpne spørsmål til de frammøtte. Det er også en vanlig forventning at mediet skal kunne «lese» levende mennesker, det vil si å kunne hente fram hendelser fra nåværende eller tidligere liv.

I NRK-programmet «Normal galskap: Åndenes makt» har programleder Are Sende Osen blant annet  besøkt Norsk Spiritualist Forening der lederen André Kirsebom driver opplæring av nye medier (se utdrag «Mediumkunnskap» fra programmet, varighet: ca 7 minutter).

Se utdraget fra programmet og løs oppgaven under.

1.)    I programmet møter vi mediet Manuela Johansen. Beskriv hvordan hun går fram.

2.)    På et tidspunkt slår programleder Are Sende Osen fast: –  Det er jo en løgn. Det er jo ikke sant, ingenting av dette er sant.

Hva får ham til å si dette?

3.)    Psykolog Frode Thuen, professor ved Høgskolen i Bergen, slår i programmet fast at det ikke er noe vitenskapelig belegg for at noen har kontakt med døde.

Men betyr dette at all kanalisering må avvises som usant? Diskuter spørsmålet.

4.)    Ta utgangspunkt i funksjonelle religionsdefinisjoner (se s. 20-21 i læreboka) og diskuter hva slags menneskelige behov kanalisering dekker.

5.)    Målet med kanalisering, inkludert kontakt med døde, er innenfor New Age selvutvikling. En psykolog som Thuen vil helt sikkert være skeptisk til dette. Diskuter hva dere vil legge i selvutvikling og hvorvidt dette bør være viktig i et liv.

 

Cappelen Damm