Mark Airs

Filmoppgave: Religion og etikk

Hva er forholdet mellom religion og etikk? Temaet er naturligvis viktig i faget religion og etikk, men her er det flere nyanser det er grunn til å få med seg. Thomas Søbirk Petersen, lektor i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet i Danmark peker på noen av dem i dette filmklippet (varighet: 1:17 minutter). Les om etikk i lærebokas innledningskapittel, s. 15-16, i alle presentasjonene av religioner og livssyn, i etikkapittelet (kapittel 9) og i mangfold i vår tid (kapittel 10).

 

Oppgave:

1.)    Søbirk Petersen sier det er sammenheng mellom religioner og etikk. Hva er sammenhengen?

2.)    Han legger til at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom religioner og etikk. Hva mener han med det? Hvorfor er det viktig å få fram denne nyansen?

3.)    Søbirk Petersen framhever også betydningen av etiske teorier. Hva er de eksempler på, ifølge ham? (Les mer om etiske teorier i etikkapittelet i læreboka, s. 288-317).

 

Nettressurser

Cappelen Damm