sirup

Filmoppgave: Hva er religion?

Hva er religion? Spørsmålet har en viktig plass i faget religion og etikk, og i innledningskapittelet i læreboka (se s. 17-29). I dette filmklippet (varighet: 3:01 minutter) forsøker professor John Haught fra Georgetown University, USA å gi et svar. Filmklippet er ikke tekstet, noe som gjør at det kan være litt krevende å få alt med seg, men det er mulig å spille det en gang til.

Filmklippet er utdrag av en større panelsamtale innenfor rammen av City University of New York i 2008. Hele samtalen er lagt ut på nett.

 

 

Oppgave

1.)    John Haught får fram at fenomenet religion er vanskelig å definere. Hvordan gjør han det?

2.)    Han legger vekt på to trekk ved religion. Oppsummer med egne ord!

3.)    Forsøk å se Haughts beskrivelse i lys av substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner. Det er mulig å finne eksempler på bruk av begge innfallsvinklene. Forklar.

Nettressurser

Cappelen Damm