Filmoppgave: Religionsdefinisjoner møter dagliglivet

Religionsdefinisjoner møter dagliglivet

Religion handler både om tro og om praksis. Til sammen kan man snakke om sju religionsdimensjoner som griper inn i mange sider ved menneskelivet (se s. 22-27 i læreboka). Fordi fenomenet religion er så sammensatt, kan det være vanskelig å finne én samlende definisjon. I denne oppgaven trenger du å ha oversikt over hva som menes med substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner (se s. 17-22 i læreboka).

Oppgaver:

Anne Louise som er pinsevenn, besøker Ravinea som er hindu. Ravinea ønsker å få fram hva religionen  betyr for henne i dagliglivet. Hun viser Anne Louise rundt i huset, de ser på husalteret, de spiser middag med hele familien, Anne Louise lærer å danse en religiøs dans om guden Shiva og de besøker tempelet.

Se filmen (varighet: 13:04. Et par opplysninger: Guden som henger i gangen hjemme hos Ravinea, er Murugan, sønn av Guden Shiva og Gudinnen Parvati. Ganesha, elefantguden, er Murugans bror. Gudefamilien kan du se på bildet under. Den omvendte hakekorset kalles svastika, og er et symbol i både hinduismen og buddhismen. Les mer om hinduismen på s. 166-193 i læreboka.)

© imkenneth

1.)    Ravineas religion griper inn i mange sider ved hennes liv. Hvordan viser dette seg i filmen helt konkret? Forsøk å finne tre viktige eksempler.

2.)    Religion kan defineres som menneskets opplevelse av det hellige (en substansiell definisjon). Hva er noe hellig (se læreboka)? Hvordan viser dette seg i denne filmen?

3.)    Religion kan også defineres som noe som gir mennesket overordnet livsmening, identitet og livsmening (funksjonelle definisjoner). Hvordan viser dette seg i filmen?

4.)    Ravinea sier i filmen at flere ting hun selv syntes var helt selvfølgelig, stilte Anne Louise spørsmål til. Dermed måtte hun tenke igjennom det en gang til og lærte mer om seg selv. Diskuter hvorvidt dette er en god grunn til å fortelle andre om egen religion eller eget livssyn.

 

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm