Tekstoppgave: Kjønn i Bibelen

Kjønn i noen tekstutdrag fra Bibelen

Tekstene nedenunder er hentet fra Det nye testamentet i den kristne Bibelen, enten fra evangeliene om Jesus eller fra brevene til Paulus. De har alle vært trukket inn i diskusjonen om kjønn i kristendommen.

Tekstene kan for eksempel fordeles på ulike grupper i klassen. Etter å ha arbeidet med oppgavene, kan gruppene legge tekstene fram for resten av klassen. Framlegget kan for eksempel begynne ved at tekstutdraget leses høyt.

Les også om kjønn og kjønnsroller i kristendommen på side 93-94 i I samme verden.

1.) Les Lukasevangeliet 10, 38-42

Da de dro videre, kom han [Jesus] til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

a. Hva er temaet i dette tekstutdraget, slik du ser det?

b. Denne teksten har vært trukket fram i diskusjonen om kvinner kan være prester. Hva kan grunnen til det være?

2.) Les Johannesevangeliet 4, 1-26

Jesus fikk nå vite hva fariseerne hadde hørt: at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes.  Riktignok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans.  Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.  Han måtte reise gjennom Samaria,  og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef.  Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time.
     Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»  Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.  Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»
    Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

a. Denne teksten er et eksempel på mange dialoger i Johannesevangeliet som begynner med noe helt hverdagslig,  her er det snakk om vann. Men etterhvert blir dette hverdagslige fylt med religiøs betydning. Hva slags betydning får vannet i denne teksten?

b. Teksten er også et eksempel på at Jesus overskrider avstanden som fantes mellom kvinner og menn i det offentlige rommet. Hvordan kan en slik tekst brukes i en diskusjon om forholdet mellom kjønnene i kristendommen?

3.) Les Paulus´ første brev til korinterne, 11, 2-16

Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere.  Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.  En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.  Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.  Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.  Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.  For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen.  Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter.

a. I teksten viser det seg et hierarki, hvordan er det bygget opp?

b. Hva sier teksten om mannen og om kvinnen, hvem er Guds bilde?

c. Hva tror du Paulus kan ha ment når han mot slutten av utdraget skriver at "håret er gitt henne som slør"?

4.) Les Paulus´ brev til efeserne, 5, 21-33

Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.
    Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.

a. Paulus sammenligner her forholdet mellom mann og kvinne med forholdet mellom Kristus og kirken. Hva tror du han vil si med denne sammenligningen?

b. Teksten er opptatt av å underordne seg. Er det noen forskjell i den måten kvinne og mann skal underordne seg, slik Paulus ser det?

5.) Les Paulus´ brev til galaterne, 3, 26-28

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

a. Hva slags syn på kjønnene blir det her gitt uttrykk for?

b. Hvordan begrunnes dette synet?

 

Cappelen Damm