exploitedfairy

En verden uten religion?

En av John Lennons mest kjente låter fra solokarrieren er "Imagine" fra 1971 utgitt på LP´en med samme tittel.

IMAGINE

Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...

Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...

Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I´m a dreamer,
but I´m not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.

John Lennon

Fra LP´en Imagine (1971)

 

OPPGAVER

1.) Les Lennons låttekst og spill den i klassen (den er lett tilgjengelig på Internett, også i form av musikkvideoer). Hva slags visjon er det han gir uttrykk for i Imagine?

2.) Teksten inneholder blant annet en kritikk av religion. Hva er det denne kritikken går ut på?  Går det an å være religiøs og likevel ha sans for innholdet i denne låta? Diskuter spørsmålet ved særlig å knytte an til funksjonelle religionsdefinisjoner (les s. 20-21 i læreboka).

3.) Forsøk å forestille dere en verden uten religion. Er det overhodet mulig? Hva ville da ha sett annerledes ut?

Cappelen Damm