Meningen med livet?

Rudolf Nilsen (1901-29) omtales ofte som arbeiderdikter. Han skrev både politiske agitasjonsdikt og en mer personlig lyrikk. Diktene hans er muntlige og enkle i formen. I 1970-årene fikk han en slags renessanse, og flere av diktene ble tonesatt og innsunget på plate.

BEKJENNELSE

Det er ingen mening med livet?
Du sier: Vi fødes og dør,
men er der et mål for det hele,
en hensikt med alt det vi gjør?

Jeg kjenner en mening med livet.
Det er at du gjør din plikt
i stort og i smått mot din klasse -
i handling, i tanke og dikt.

Det er at du aldri gir efter
for løfter om laurer og lønn,
men trossig og hatefull kjemper
for rettferd og fred for din sønn.

Ti selv har du intet å håpe.
Lykken er ikke for dig.
For fremtidens slekt skal du åpne
en bedre og lysere vei.

Jeg kjenner en mening med livet.
Det er i de navnløses hær
å kjempe for arbeiderklassen
med tanke og sang og gevær.

Rudolf Nilsen: Fra samlingen På steingrunn (1925)

 

OPPGAVER

1.)    Hva er meningen med livet, ifølge Rudolf Nilsens dikt "Bekjennelse" fra samlingen På stengrunn(1925)? Beskriv hva slags syn på virkeligheten og mennesket som kommer til uttrykk her. Er det sider ved budskapet eller bestemte verdier i dette diktet som er aktuelle i dag, eller mener du det er fullstendig utdatert?

2.)    Kjenner du en mening med ditt eget liv? Forsøk å formulere det i noen setninger. Er spørsmålet for stort og uhåndterlig, kan du nærme deg det litt annerledes (, men ikke nødvendigvis mindre heftig): Tenk deg at du skal gi et forsvar for livet i tre punkter. Hva gjør livet dyrebart?

 

Cappelen Damm