Lystenning på graver

Foto: Birgitte AasenFoto: Birgitte AasenI løpet av de siste tiårene har både gudstro, kirkegang og bønn vært på tilbakegang i Norge. Men i samme periode har antall nordmenn som tenner lys på graver økt. Bildet til høyre er fra allehelgensdag (helt i begynnelsen av november) i Østre Gravlund i Oslo.

I 1991 hadde 40 prosent av befolkningen tent et lys på en grav det siste året, i 2008 var tallet 59 prosent. Hvorfor tenner folk lys på graver? Hvorfor gir denne skikken mening for mange moderne mennesker? Trolig finnes det flere gode svar på dette spørsmålet, men alle vil handle om mennesket i møte med døden som grense.

Lystenning er et ritual som praktiseres i flere religioner, men Den norske kirke som de fleste lystennerne i Norge tilhører, har ikke oppmuntret til lystenning ved graver. Ritualet kan forstås som en økt interesse for å ta religiøse uttrykk i bruk i møte med livets grense. Men også definerte ikke-religiøse tenner lys.

Oppgave

1.)    Diskuter i grupper hva dere mener er de viktigste årsakene til at lystenning er en skikk som er på fremgang i Norge. Her kan dere også bruke kunnskaper fra egen familie. Også blant ungdom har for øvrig lystenning blitt stadig vanligere, ikke minst i forbindelse med brå død, som ved trafikkulykker. 

2.)    Har lystenning noe med religion å gjøre? Diskuter spørsmålet der dere trekker inn ulike religionsdefinisjoner i svaret (se s. 18-22).

Cappelen Damm