Bildeoppgave: Muhammads liv

Bildeforbudet i islam gjelder absolutt i moskeene. Men utenfor det religiøse rom har det noen steder utviklet seg en bildekunst med religiøse motiver på islamsk grunn. Et eksempel på dette er illustrasjonene til verket Seiyer-i Nebi.

Mot slutten av 1300–tallet ble det i Kairo skrevet en biografi om profeten Muhammad som skulle få stor betydning. Forfatteren var den muslimske mystikeren Darir. Oppdragsgiveren var sultanen Barkuk. Verket, Siyer-i Nebi, ble fullført i 1395. Et par hundreår senere ble verket rikt illustrert ved den ottomanske herskeren Murad IIIs (1574–1595) hoff i Istanbul. På adressen under finner du flere av illustrasjonene til Siyer-i Nebi. Dette er bilder som framstiller profeten Muhammads liv. Bildene er preget av islams dype respekt for profeten Muhammad. Denne kunsten berøres derfor i liten grad av den debatten og striden som etterfulgte publiseringen av en rekke satiriske tegninger av profeten Muhammad i en dansk avis høsten 2005. (Se s. 337-338 i I samme verden).

Nedenfor finner du en lenke til Bilkent University i den tyrkiske hovedstaden Ankara som har lagt ut illustrasjonene på sitt nettsted. Oppgavene under er knyttet til disse illustrasjonene.

Geir Winjes artikkel om islamsk kunst (se lenke nedenfor) gir en bred framstilling av islamsk kunst generelt der bildeforbudet dominerer. I del 1, avsnitt 6 skriver han om figurativ kunst innenfor islam.

1. Studer framstillingen av Muhammads fødsel. Hvordan får bildet fram at det er islams største profet som er født? På hvilken måte er bildeforbudet tatt hensyn til her?

2. Se framstillingen av Muhammad på fjellet Hira, der profeten får den første åpenbaringen fra Gud. Hvordan får illustrasjonen fram at dette er en viktig hendelse? Hva kan være meningen med alle ansiktene i bakgrunnen?

3. Se på de andre illustrasjonene fra Siyer-i Nebi. Hva er det som gjør dette til høydepunkter i profetens liv?

 

Nettressurser

Cappelen Damm