Velkommen til I samme verden

 

Velkommen til nettstedet til læreverket I samme verden!

Fra høsten 2022 innføres fagfornyelsen (LK20/LK20S) på Vg3 og dermed i faget religion og etikk. Det betyr også at læreverket I samme verden som kom i 2002 og senere har preget LK06, er kommet til sin ende. Takk for følge til både elever og lærere gjennom disse 20 årene!

Informasjon om Cappelen Damm sitt nye læreverk i religion og etikk er tilgjengelig her: 

https://www.cappelendammundervisning.no/cdu/course/course.action?courseId=sek:course:97938192-5788-40ec-ace6-02723fad4b82

Fortsatt lykke til med et spennende fag!

Vennlig hilsen

 

Ole Andreas Kvamme

Eva Mila Lindhardt

Agnethe Steineger

 

Læreverket I samme verden er utarbeidet for faget religion og etikk i den videregående skolen. Oppdaterte forslag til årsplaner for skoleåret 2021/2022 er gjort tilgjengelige på lærersiden (se menyen til høyre).

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre spalte her på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Arkivet som er tilgjengelig under de to siste nyhetene, gir en oversikt over tidligere saker som er dekket.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Siden er da tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler av læreverket er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Våren 2018 utkom I samme verden i en oppdatert utgave som følger struktur og sidetall fra 2013-utgaven. Sidetallsreferansene her på nettstedet gjelder derfor for begge utgavene.

Lykke til med faget religion og etikk!

 

 

 

 

Merkedager: Desember

 | 
 • des 1 Mau'uled al-nabi

  Muhammads fødselsdag. Sjia-muslimer feirer fem dager senere. Islam

 • des 3 1.søndag i advent

  Kristendom

 • des 6 St. Nicholas dag

  Til minne om biskopen som er forbildet for den moderne julenissen. Katolsk og ortodoks kristendom

 • des 8 Marias uplettede unnfangelse

  Maria ble født uten synd. Katolsk kristendom

 • des 8 Bodhi-dagen

  Til minne om Buddhas oppvåkning. Buddhisme

 • des 12 Hanukka

  6.12-13.12. Til minne om innvielsen av tempelet i 165 f.Kr. Jødedom

 • des 25 Juledag

  Til minne om Jesu fødsel. I Norge feires julaften 24.desember. Protestantisk og katolsk kristendom

Cappelen Damm