Velkommen til I samme verden

God sommer!

 

Læreverket I samme verden er utarbeidet for faget religion og etikk i den videregående skolen.

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 2020/2021 gjøres tilgjengelige på lærersidene i god tid før skolestart (se under).

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre spalte her på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Arkivet som er tilgjengelig under de to siste nyhetene, gir en oversikt over tidligere saker som er dekket.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Siden er da tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler av læreverket er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Våren 2018 utkom I samme verden i en oppdatert utgave som følger struktur og sidetall fra 2013-utgaven. Sidetallsreferansene her på nettstedet gjelder derfor for begge utgavene.

Merkedager: Mai

 | 
 • mai 7 Vesak

  Buddhas fødselsdag, feires av alle buddhister i Norge. Her inngår også feiringen av Buddhas oppvåkning og død. Buddhisme

 • mai 21 Kristi himmelfartsdag

  Protestantisk og katolsk kristendom

 • mai 23 Guru Amar Das fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • mai 24 Id al-fitr

  Festen som avslutter ramadan. Islam

 • mai 29 Kristi himmelfartsdag

  Ortodoks kristendom

 • mai 29 Shavout

  11.-13.6.: Til minne om da Moses mottok de ti bud. Jødedom

Cappelen Damm