Velkommen til I samme verden

Læreverket I samme verden er utarbeidet for faget religion og etikk i den videregående skolen. Oppdaterte årsplaner for skoleåret 2018/2019 er tilgjengelige på lærersidene (se under).

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Arkivet under de to siste nyhetene gir en oversikt over saker som er dekket.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Siden er da tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler av læreverket er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Våren 2018 utkom I samme verden i en oppdatert utgave som følger struktur og sidetall fra 2013-utgaven. Sidetallsreferansene her på nettstedet gjelder derfor for begge utgavene.

 

 

 

 

 

 

 

Merkedager: Januar

 | 
 • jan 1 1.nyttårsdag etter gregoriansk kalender
 • jan 5 Guru Gobind Singhs fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • jan 6 Helligtrekongersdag

  Protestantisk og katolsk kristendom

 • jan 7 Juledag

  Ortodoks kristendom

 • jan 18 Bønneuke for kristen enhet

  18.-25.1. Kristendom

 • jan 19 Helligtrekongersdag

  Ortodoks kristendom

 • jan 31 Guru Har Rais fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

Cappelen Damm