Velkommen til I samme verden

Velkommen til nettstedet til læreverket I samme verden!

Læreverket I samme verden er utarbeidet for faget religion og etikk i den videregående skolen. Oppdaterte forslag til årsplaner for skoleåret 2021/2022 er gjort tilgjengelige på lærersiden (se menyen til høyre).

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre spalte her på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Arkivet som er tilgjengelig under de to siste nyhetene, gir en oversikt over tidligere saker som er dekket.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Siden er da tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler av læreverket er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Våren 2018 utkom I samme verden i en oppdatert utgave som følger struktur og sidetall fra 2013-utgaven. Sidetallsreferansene her på nettstedet gjelder derfor for begge utgavene.

Lykke til med faget religion og etikk i et nytt skoleår!

 

 

 

 

Merkedager: September

 | 
 • sep 1 Guru Grant Sahib

  Feiring av innsettelsen av Guru Grant Sahib (sihkenes hellige bok) i Amritsar. Sikh

 • sep 8 Marias fødsel

  Jomfru Maria, Jesu mor. Katolsk og ortodoks kristendom

 • sep 20 Rosh Hashana

  13.-15.9. Jødisk nyttår. Jødedom

 • sep 21 Navaratri/Dussera starter

  13.-21.10.Fest til ære for Durga, feirer det godes seier over det onde. Hinduisme

 • sep 21 Hijira

  Muslimsk nyttår. Islam

 • sep 30 Yom Kippur

  Forsoningsdagen. Den helligste dagen for jødene. Jødedom

Cappelen Damm