Velkommen til I samme verden

12. mars besluttet regjeringen å fysisk stenge norske skoler for å begrense spredningen av koronaviruset i befolkningen. I en egen nyhetssak (se høyre spalte) finner du oppgaver som forankrer denne saken i etikkdelen i faget.

En konsekvens av stengingen er at undervisningen i dagene framover skal skje andre steder enn i klasserommet. Dette nettstedet gir gjennom oppgaver, bilder, filmer og andre framstillinger mange muligheter til å arbeide med faget - enten sammen med andre elever og veiledet av læreren eller på egen hånd.

Hold motet oppe og lykke til!

Læreverket I samme verden er utarbeidet for faget religion og etikk i den videregående skolen.

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 2019/2020 er tilgjengelige på lærersidene (se under).

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre spalte her på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Arkivet som er tilgjengelig under de to siste nyhetene, gir en oversikt over tidligere saker som er dekket.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Siden er da tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler av læreverket er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Våren 2018 utkom I samme verden i en oppdatert utgave som følger struktur og sidetall fra 2013-utgaven. Sidetallsreferansene her på nettstedet gjelder derfor for begge utgavene.

 

 

 

 

 

 

 

Merkedager: April

 | 
 • apr 31 Pesach

  Jødisk påske, til minne om utgangen fra Egypt. Jødedom

 • apr 1 Påskedag

  Jesu oppstandelse. Protestantisk og katolsk kristendom

 • apr 5 Skjærtorsdag

  Til minne om da Jesus innstiftet nattverdenen. Ortodoks kristendom

 • apr 6 Langfredag

  Jesus ble korfestet og døde. Ortodoks kristendom

 • apr 8 Påskedag

  Jesu oppstandelse. Ortodoks kristendom

 • apr 14 Vaisaki

  Opprettelsen av det sikhiske fellesskap. Sikhisme

 • apr 18 Guru Tegh Bahadurs fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • apr 31 Hanumans fødselsdag

  Hinduisme

Cappelen Damm