©Marilyn Barbone

Hva er nirvana?

http://folk.uio.no/kea/bf/ktl/Dharma/Buddhistiske.html

I denne teksten blir det satt spørsmålstegn ved tanken om et atskilt "selv". Hva er problemet med denne tanken?

 

2.) Espen Arnesen hevder at Nirvana er vanskelig å beskrive. Hvorfor det? Sammenlign med beskrivelsen av det hellige på s. 19 - 20 i I samme verden. Hva taler for å beskrive Nirvana som noe hellig?

3.) Espen Arnesen antyder i teksten at Nirvana er noe det er mulig å erfare i eget liv. Hva er det som kjennetegner en slik erfaring, slik han framstiller den?

 

Cappelen Damm