Velkommen til I samme verden

Lykke til med oppstart av nytt skoleår!

På lærersidene er det lagt ut forslag til årsplaner for 2017-2018. Forslag til periodeplaner ligger under de ulike delene.

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer. Oppgavene er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer endringer og forbedringer av læreverket i forbindelse med revisjonen i 2013.

 

 

Merkedager: Oktober

 | 
 • okt 1 Ashura

  I sjia-islam til minne om imam Hussain. Islam

 • okt 9 Guru Ram Das fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • okt 11 Simhat Tora

  4.-6.10. Fest for Toraen. Hele Toraen er lest ferdig, og man begynner på nytt. Jødedom

 • okt 19 Divali

  Lysfest. Noen ønsker Vishnu og Lakshmi velkomne til sine hjem, andre feirer hjemkomsten til Rama og Sita. Hinduisme

 • okt 19 Divali- Sikhisme

  Sikhene feirer til minne om den sjette guruen, Guru Hargobind. Sikhisme

 • okt 31 Reformasjonen

  Til minne om reformasjonen og Luthers 95 teser. Feires innenfor enkelte protestantiske kirker. Protestantisk kristendom

Cappelen Damm