Velkommen til I samme verden

Opp til eksamen i religion og etikk? Under nyheter i høyre marg finner du råd og tips. Mange synes religion og etikk er et bra fag å komme opp i. Forberedelse til muntlig eksamen er en god anledning til få oversikt over stoffet - og erfare aha-opplevelser du ellers ikke ville ha fått. Lykke til!

Lærere finner eksempler på eksamensoppgaver på lærersidene.

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer, de er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer endringer og forbedringer av læreverket i forbindelse med revisjonen i 2013.

 

 

Merkedager: September

 | 
 • sep 1 Id al-adha

  Offerfest som avslutter pilegrimsreisen. Islam

 • sep 1 Guru Grant Sahib

  Feiring av innsettelsen av Guru Grant Sahib (sihkenes hellige bok) i Amritsar. Sikh

 • sep 8 Marias fødsel

  Jomfru Maria, Jesu mor. Katolsk og ortodoks kristendom

 • sep 20 Rosh Hashana

  13.-15.9. Jødisk nyttår. Jødedom

 • sep 21 Navaratri/Dussera starter

  13.-21.10.Fest til ære for Durga, feirer det godes seier over det onde. Hinduisme

 • sep 21 Hijira

  Muslimsk nyttår. Islam

 • sep 30 Yom Kippur

  Forsoningsdagen. Den helligste dagen for jødene. Jødedom

Cappelen Damm