Velkommen til I samme verden

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer. Oppgavene er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen i 2013 med argumenter for å ta i bruk denne sisteutgaven av læreverket.

 

GOD SOMMER!

 

 

Merkedager: April

 | 
 • apr 14 Vaisaki

  Opprettelsen av det sikhiske fellesskap. Sikhisme

 • apr 14 Guru Nanaks fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • apr 15 Ramanavami

  Til minne om Rama, en av Vishnus avatarer. Hiduisme

 • apr 18 Guru Tegh Bahadurs fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • apr 22 Hanumans fødselsdag

  Hinduisme

 • apr 22 Pesach

  22.-30.4: Jødisk påske, til minne om utgangen fra Egypt. Jødedom

 • apr 25 Palmesøndag

  Ortodoks kristendom.

 • apr 29 Skjærtorsdag

  Til minne om da Jesus innstiftet nattverdenen. Ortodoks kristendom

 • apr 30 Langfredag

  Jesus ble korfestet og døde. Ortodoks kristendom

Cappelen Damm