Velkommen til I samme verden

Revidert utgave av I samme verden kom våren 2013. Nettstedet til 2008-utgaven er fortsatt tilgjengelig via dette nye nettstedet, men all oppdatering og utvikling skjer her.

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 15/16 er tilgjengelige på lærersidene.

I løpet av skoleåret 14/15 ble det lagt ut flervalgsoppgaver til ulike deler, mange nye film- og tekstoppgaver er kommet til. En rekke illustrerte tekster om filosofi (filosofer og filosofiske tema) og kristendom (kirkehistoriske eksempler, kirkesamfunn) supplerer valgelementer i læreboka.

I mai 2015 er den aller siste statistikken for verdens religioner og livssyn ute (tall fra midten av 2014) - den ligger i nyhetsarkivet i høyremenyen her på forsiden, samt under innledningsdelen (velg del "innledning" i toppmenyen, deretter "oppgaver", sammenlign med statistikken i læreboka på s. 30).

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen av verket med argumentene for å ta i bruk den siste utgaven.

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser. Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkedager: November

 | 
 • nov 1 Allehelgensdag

  Til minne om helgener og de døde. I Norge første søndag i november. Protestantisk og katolsk kristendom

 • nov 11 Divali

  Lysfest. Noen ønsker Vishnu og Lakshmi velkomne til sine hjem, andre feirer hjemkomsten til Rama og Sita. Hinduisme

 • nov 11 Divali- Sikhisme

  Sikhene feirer til minne om den sjette guruen, Guru Hargobind. Sikhisme

 • nov 24 Martyrdagen

  Til minne om Guru Tegh Bahadur. Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • nov 29 1.søndag i advent

  Kristendom

Cappelen Damm