Velkommen til I samme verden

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 16/17 er tilgjengelige på lærersidene.

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer. Oppgavene er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen i 2013 med argumenter for å ta i bruk denne sisteutgaven av læreverket.

 

 

Merkedager: Oktober

 | 
 • okt 27 Sukkot

  27.9.-4.10. Til minne om da Gud beskyttet israelfolket i ørkenen. Jødedom

 • okt 4 Simhat Tora

  4.-6.10. Fest for Toraen. Hele Toraen er lest ferdig, og man begynner på nytt. Jødedom

 • okt 13 Navaratri/Dussera starter

  13.-21.10.Fest til ære for Durga, feirer det godes seier over det onde. Hinduisme

 • okt 14 Hijira

  Muslimsk nyttår. Islam

 • okt 16 Guru Ram Das fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • okt 23 Ashura

  I sjia-islam til minne om imam Hussain. Islam

 • okt 31 Reformasjonen

  Til minne om reformasjonen og Luthers 95 teser. Feires innenfor enkelte protestantiske kirker. Protestantisk kristendom

Cappelen Damm