Velkommen til I samme verden

Råd og tips til muntlig eksamen er lagt ut i høyre spalte.

Lærere finner ressurser til eksamen på lærersidene.

Lykke til!

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer. Oppgavene er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen i 2013 med argumenter for å ta i bruk denne sisteutgaven av læreverket.

 

 

Merkedager: Juni

 | 
 • jun 1 Vesak

  Buddhas fødselsdag, feires av alle buddhister i Norge. Her inngår også feiringen av Buddhas oppvåkning og død. Buddhisme

 • jun 6 Ramadan

  Muslimenes fastemåned begynner. Islam

 • jun 9 Kristi himmelfartsdag

  Ortodoks kristendom

 • jun 11 Shavout

  11.-13.6.: Til minne om da Moses mottok de ti bud. Jødedom

 • jun 16 Guru Arjan Devs fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • jun 19 Pinsedag

  Disiplene mottok Den Hellige Ånd. Kirkens fødselsdag. Ortodoks kristendom

 • jun 24 Sankthans, Jonsok

  Til minne om døperen Johannes. I Norge feires det kvelden før, Sankthansaften 23.6. Kristendom

Cappelen Damm