Velkommen til I samme verden

Revidert utgave av I samme verden utkom våren 2013. Nettstedet til 2008-utgaven er fortsatt tilgjengelig via nettstedet til den reviderte utgaven. Men all oppdatering og utvikling skjer på det nye nettstedet.

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Lærersidene er tilgjengelig via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger årsplaner (oppdatert for 14/15), PPP om revisjonen av I samme verden med begrunnelser, PPP om muntlig eksamen 2014, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Se video: Forfatterne presenterer læreboka, lærerressursen og konsekvenser av ny eksamensordning. Logg inn på lærersidene og velg "I samme verden. Ny utgave. Nye digitale ressurser. Ny eksamen. " under fanen "Tekster".

Merkedager: Mars

 | 
 • mar 5 Askeonsdag

  Innleder fastetiden. Protestantisk, katolsk og ortodoks kristendom

 • mar 16 Purim

  Til minne om Ester som hindret jødeutryddelse i Persia. Jødedom

 • mar 17 Holi

  Vårfest. Høytiden knyttes til både Shiva og Krishna. Hinduisme

 • mar 25 Maria budskapsdag

  Protestantisk og katolsk kristendom

Cappelen Damm