Velkommen til I samme verden

Revidert utgave av I samme verden kom våren 2013. Nettstedet til 2008-utgaven er fortsatt tilgjengelig via dette nye nettstedet, men all oppdatering og utvikling skjer her.

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 15/16 er tilgjengelige på lærersidene.

I løpet av skoleåret 14/15 ble det lagt ut flervalgsoppgaver til ulike deler, mange nye film- og tekstoppgaver er kommet til. En rekke illustrerte tekster om filosofi (filosofer og filosofiske tema) og kristendom (kirkehistoriske eksempler, kirkesamfunn) supplerer valgelementer i læreboka.

I mai 2015 er den aller siste statistikken for verdens religioner og livssyn ute (tall fra midten av 2014) - den ligger i nyhetsarkivet i høyremenyen her på forsiden, samt under innledningsdelen (velg del "innledning" i toppmenyen, deretter "oppgaver", sammenlign med statistikken i læreboka på s. 30).

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen av verket med argumentene for å ta i bruk den siste utgaven.

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser. Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkedager: Oktober

 | 
 • okt 27 Sukkot

  27.9.-4.10. Til minne om da Gud beskyttet israelfolket i ørkenen. Jødedom

 • okt 4 Simhat Tora

  4.-6.10. Fest for Toraen. Hele Toraen er lest ferdig, og man begynner på nytt. Jødedom

 • okt 13 Navaratri/Dussera starter

  13.-21.10.Fest til ære for Durga, feirer det godes seier over det onde. Hinduisme

 • okt 14 Hijira

  Muslimsk nyttår. Islam

 • okt 16 Guru Ram Das fødselsdag

  Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

 • okt 23 Ashura

  I sjia-islam til minne om imam Hussain. Islam

 • okt 31 Reformasjonen

  Til minne om reformasjonen og Luthers 95 teser. Feires innenfor enkelte protestantiske kirker. Protestantisk kristendom

Cappelen Damm