Velkommen til I samme verden

Oppdaterte årsplaner for skoleåret 16/17 er tilgjengelige på lærersidene.

Sikhismeressursen (se "Velg del" i menyen over) er oppdatert med en rekke nye oppgaver.

Nettstedet følger strukturen til læreboka og gir hjelp til å bearbeide lærestoffet med filmer, bilder og tekster. Oppgaver bygger bruer til skolefag, samfunn og livserfaringer. Oppgavene er forankret i læreboka og setter arbeidet inn i en faglig sammenheng. På denne måten integreres lærebok og nettsted i ett samlet læreverk.

Til alle deler av læreverket er det utarbeidet flervalgsoppgaver som både kan brukes i etterkant av et læringsforløp og som variasjon og lek underveis.

I høyre marg på forsiden aktualiseres faget gjennom en egen nyhetstjeneste som knytter lærestoffet til nyhetsbildet i inn- og utland. (Se arkivet som er tilgjengelig rett under de to siste nyhetssakene for oversikt over sakene.)

Der læreplanen gir valgmuligheter, supplerer nettstedet læreboka. Det gjelder både tredje religion (presentasjon av sikhisme), kirkehistoriske eksempler (bruddet med jødedommen, oppgjøret med gnostisismen, skillet mellom vest og øst, kamp mot ikke-kristne, kulturell innflytelse, kvinnerolle i endring, frigjøringsteologi, økumenikk),  filosofiske emner (frihet, skjønnhet, arbeid), filosofer (Descartes, Hume, Beauvoir, Levinas) og etiske spørsmål (blant annet rus, prostitusjon, dyrs rettigheter, kosmetisk kirurgi).

Lærersidene  oppdateres parallelt med elevnettstedet. Som lærer kan du logge deg inn på lærersiden øverst til høyre. Når du er innlogget, er lærersidene tilgjengelige via vindu i høyre marg. Her på åpningssiden ligger blant annet årsplaner, PPP om muntlig eksamen, samt eksempeloppgaver til muntlig eksamen. Periodeplaner til alle deler er tilgjengelige, samt oppgaver, presentasjoner, prøver og eksempelbesvarelser.

Under arbeidet med nettstedet har medforfatteren Ole Andreas Kvamme mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Innlesning av lærebok og tekstsamling ligger under LYD på de enkelte kapitlene.

Nederst på denne siden (under bokforsiden) ligger en power point-presentasjon som oppsummerer hva som er nytt etter revisjonen i 2013 med argumenter for å ta i bruk denne sisteutgaven av læreverket.

 

 

Merkedager: Mars

 | 
 • mar 7 Shivaratri

  Fest til minne om Shiva: Hinduisme

 • mar 14 Dagen innleder fastetiden før påske

  Ortodoks kristendom

 • mar 14 Nanaksahi nytt år

  Sikh

 • mar 20 Palmesøndag

  Innledning til "Den stille uken". Protestantisk, katolsk og ortodoks kristendom

 • mar 23 Holi

  Vårfest. Høytiden knyttes til både Shiva og Krishna. Hinduisme

 • mar 24 Purim

  Til minne om Ester som hindret jødeutryddelse i Persia. Jødedom

 • mar 24 Skjærtorsdag

  Til minne om da Jesus innstiftet nattverdenen. Protestantisk og katolsk kristendom

 • mar 25 Maria budskapsdag

  Protestantisk og katolsk kristendom

 • mar 25 Langfredag

  Jesus ble korfestet og døde. Protestantisk og katolsk kristendom

 • mar 27 Påskedag

  Jesu oppstandelse. Protestantisk og katolsk kristendom

Cappelen Damm